nuclear accident

nuclear accident
branduolinis įvykis statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Branduolinės energetikos bei radioaktyviųjų medžiagų transportavimo objektų veiklos sutrikimas, per kurį į aplinką patenka radioaktyviųjų medžiagų. Pagal Tarptautinės atominės energijos agentūros 1990 m. patvirtintą Tarptautinių branduolinių įvykių skalę skiriami 7 branduolinio įvykio lygmenys. Įvykiai, nedarantys poveikio saugai, vadinami nuokrypiais. Pirmasis lygmuo – sutrikusi branduolinio objekto veikla. Antrasis lygmuo – įvykis, kai pažeidžiamos kai kurios daugiazonės saugos sąlygos ir galima nedidelė personalo jonizuojančioji apšvita. Abu šie lygmenys siejami su techninio pobūdžio gedimais. Padariniai šalinami objekto teritorijoje, radioaktyviosios medžiagos į aplinką už objekto nepatenka. Trečiasis lygmuo – pavojingas įvykis, kai objekto teritorijoje sunaikinami daugiazonės saugos barjerai. Radioaktyviosios medžiagos patenka į aplinką, viršijama normatyvuose numatyta leidžiamoji apšvita; didžiausios personalo apšvitos dozės yra dešimtųjų mSv dalių, gyventojų apšvita neviršija nustatytų normų. Ketvirtasis lygmuo – avarija, kai sugedus branduolinio objekto įrangai objekto teritorijoje pažeidžiami aktyviosios zonos radiologiniai barjerai. Radioaktyviosios medžiagos patenka į aplinką. Personalo apšvitos dozės gali būti l Sv eilės (galima mirtina apšvita), gyventojų – keli mSv, bet nustatytų leidžiamųjų normų neviršija. Penktasis lygmuo – avarija, galinti turėti pavojingų padarinių, kai sunaikinama dauguma aktyviosios zonos radiologinių barjerų. Aplinkos tarša radioaktyviuoju jodu ¹³¹I siekia nuo šimtų iki tūkstančio TBq. Padariniai šalinami tik iš dalies, kaip numatyta valstybiniame ↑ avarijos likvidavimo plane. Šeštasis lygmuo – pavojingoji avarija, kai į aplinką patenka nuo tūkstančio iki dešimčių tūkstančių TBq radioaktyviojo jodo izotopo ¹³¹I. Padariniai šalinami įgyvendinant visą valstybinį ↑ avarijos likvidavimo planą. Septintasis lygmuo – didžioji avarija, kai, pvz., suirus branduoliniam reaktoriui, į aplinką patenka daug ilgaamžių ir trumpaamžių izotopų, tarp jų >100 tūkst. TBq radioaktyviojo jodo izotopo ¹³¹I. Avarijos padariniai gali turėti ypač žalingą poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai labai didelėje teritorijoje. Šiam lygmeniui priskirta tik avarija, įvykusi 1986 m. Černobylio AE (Ukraina). atitikmenys: angl. nuclear accident rus. ядерное происшествие ryšiai: dar žiūrėkavarijos likvidavimo planas dar žiūrėkbranduolinės elektrinės avarija dar žiūrėkbranduolinis incidentas

Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2002.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • Nuclear accident — См. Ядерная авария Термины атомной энергетики. Концерн Росэнергоатом, 2010 …   Термины атомной энергетики

  • nuclear accident — branduolinė avarija statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Grandininės branduolių dalijimosi reakcijos aktyviojoje reaktoriaus zonoje kontrolės ir valdymo sutrikimas, kritinės masės susidarymas pakraunant, perkraunant, pervežant ir …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • nuclear accident — branduolinė avarija statusas Aprobuotas sritis branduolinė energetika apibrėžtis Grandininės branduolių dalijimosi reakcijos aktyviojoje branduolinio reaktoriaus zonoje kontrolės ir valdymo sutrikimas, kritinės masės susidarymas įkraunant,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • nuclear accident — branduolinė avarija statusas T sritis Energetika apibrėžtis Dėl įrangos gedimo arba technologinio proceso pažeidimo kilusi AE reaktoriaus avarija, kurios metu galima žmonių apšvita,viršijanti didžiausią leidžiamąją dozę. atitikmenys: angl.… …   Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

  • nuclear accident — branduolinė avarija statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Grandininės branduolių dalijimosi reakcijos aktyviojoje reaktoriaus zonoje kontrolės ir valdymo sutrikimas; kritinės masės susidarymas kraunant, perkraunant, vežant… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • Nuclear Accident Response Organisation — Defence Nuclear Accident Response Organisation (NARO). The UK Ministry of Defence (MOD) maintains a Nuclear Accident Response Organisation (NARO) to respond to an accident or incident, including one arising through terrorist acts, involving… …   Wikipedia

  • nuclear accident — See nuclear weapon(s) accident …   Military dictionary

  • nuclear accident — release of radioactive fuel due to an explosion or meltdown in a nuclear reactor …   English contemporary dictionary

  • Nuclear safety — covers the actions taken to prevent nuclear and radiation accidents or to limit their consequences. This covers nuclear power plants as well as all other nuclear facilities, the transportation of nuclear materials, and the use and storage of… …   Wikipedia

  • Nuclear safety in the United States — Nuclear safety in the U.S. is governed by federal regulations and continues to be studied by the Nuclear Regulatory Commission (NRC). The safety of nuclear plants and materials controlled by the U.S. government for research and weapons production …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”